واو خدای یکتایی است که همه عالم مقهور اراده اوست

قران کریم:قل من رب السموات والارض قل الله افاتخذ تم من دونه اولیا ء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمی والبصیر  ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلو ا لله شرکاء خلقو کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء وهو الواحد القهار  /  سوره رعد ایه 16/

بگو که افریننده اسمانها وزمین کیست بگو :خداست   .پس بگو ایا شما خدارا گذارده وغیر خدا (مانند بتان وفرعونان )را برای نگهبانی ویاری خود بر گرفتید در صورتی که انها بر سود وزیان خود قادر نیستند  انگاه بگو :ایا چشم نابینا (ی جاهل)ودیده بینا(ی عالم)یکسان است یا ظلمات شرک وبت پرستی با نور (معرفت و خداپرستی مساوی است )  یا انکه مشرکان شریکانی برای خدا قرار دادند که انها هم مانند خدا چیزی خلق کردندو بر مشرکان  خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید (هر گز چنین نیست )بگو تنها خدا خالق هر چیز است واو خدای یکتایی است که همه عالم مقهور اراده اوست 

/ 0 نظر / 15 بازدید