توجه به هستی

در این که کی مواهب مادی نعمت اند به نظر می رسد که یک نکته ظریف در ان هست وان اینکه وقتی در مسیر بندگی خدا و رسیدن به سعادت ابدی قرار گیرند و در مقابل اگر همین امکاناتدر راه شیطان ومعصیت خدا وند استفاده شود به صورت نقمت در می اید  /منظور از اتمام نعمت 1 تمام مواهب مادی ومعنوی در مسیر اطاعت وبندگی او قرار گیرد 2این نعمات برای رسیدن به سعادت کامل باشد  ومنظور فراوانی نعمت های دنیوی نیست  بلکه منظئر این است که خداوند نعمات خود را اعم از مادی ومعنویبه گونای به انسان عنایت کند که انسان بتواند به سعادت واقعی خود برسد /المیزان ج11ص84/سوره یوسف ایه6

/ 1 نظر / 13 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir