با پیامبر رحمت صلی الله علیه واله وسلم

به نام خدا ........... صبوری وتحمل ........در  اداره جامعه مخصوصا افرا دی که با دیگران در ارتباط هستند ضروری است به نحوی که بسیاری از سختی ها از بین میرود حضرت رسول این ویزگی راداشتند ووهمین نرم خویی ومتحمل بودن سبب گرد امدن افراد بر محوروجود مبارکش می شد  علی علیه اسلام  می فرماید پیامبر خدا در برابر جفا وتندی غریبان در حرف زدن و سوال کردن خوا ستنشان ان قدر صبر وتحمل از خود نشان می داد که اصحاب تصمیم می گرفتند ان غریبان را جلب ومواخذه کنند ونگذارند رسول خدا مورد ازار قرار گیرد /همان ص15 

/ 0 نظر / 13 بازدید