حساب گر

امام علی علیه السلام :من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنه خسر 

کسی که از خودش حساب بکشد سود می برد وهر که از خویش غافل گردد زیان می کند /نهج البلاغه حکمت 208

...................................

در کلامی دیگر حضرت فرمودند :ان گونه که کشته ای درو می کنی 

/ 1 نظر / 17 بازدید

یا علی مدد