سفارش

امام علی علیه السلام به فر زندشان امام حسین علیه السلام فر مودند پسر جانم  سلامتی ده بخش است که نه بخش ان در لب فرو بستن است جز ذکر خدا ویک بخش هم در ترک همنشینی کم خردان /تحف العقولص145

/ 0 نظر / 14 بازدید