مهدی فاطمه

امام صادق علیه السلام فر مود خداوند بوسیله ان حضرتبین دل های پراکنده ومخالف یگدیگر ائتلاف می بخشد  /کافی

/ 0 نظر / 4 بازدید