درسی از رسول الله صلی الله واله وسلم

امام صادق علیه السلام فرمو د:پیامبر صلی الله علیه واله وسلم - شبی در خانه ام سلمه بود نیمه شب ام سلمه دید که در بستر نیست  به جستجو او  برامد  وی را در گوشهای از خانه دید که دستانش را بسوی اسمان گشوده است ومی گوید : 

خداوندگارا  چیزهایی شایسته ای را که به من داده ای از من مگیر 

پروردگارا  نه دشمنی ونه حسودی   هرگز مرا سرزنش نکنند 

 افریدگارا  هرگز لحظه ای مرا به خود وامگذار 

ام سلمه گریان برگشت : پیامبر متوجه گریه اوشد وپرسید : ام سلمه چرا می گریی ؟همسرش پاسخ داد پدر ومادم فدایت باد ای فرستاده خدا  چرا نگریم ؟ در حالی که تو در جایگاه (والایی) نزد خداوند هستی .....واز وی می خواهی مورد نکوهش دشمنان واقع نشوی و... چیزهای شایستهای را که به تو داده از تونگیرد وتو را لحظه ای به خود وامگذارد 

حضرت پاسخ داد:ای ام سلمه  چه  کسی اینده  مرا تضمین می کند پروردگار (یونس بن متی ) را لحظهای بهخود واگذاشت وچنان شد که می دانی 

/ 0 نظر / 14 بازدید