کمترین درجه کفر

پیامبررحمت صلی الله علیه واله وسلم فرمودند : کمترین درجه کفر  این است که ادمی از برادر خود سخنی بشنود وان را نگه دارد تا(روزی)به وسیله ان رسوایش گرداند اینان از خیر وخوبی بی نصیبند /  1591 منتخب  میزان الحکمه ص493

/ 0 نظر / 24 بازدید