سلام

تبریک ایام شعبانیه  امامحسین علیه السلام فر مود بخیل کسی است که از سلام دادن خوداری نماید  تحف العقولص433

/ 0 نظر / 2 بازدید