راه وروش رسول الله

در اجتماع نیز با مردم ارتبا ط خوبی داشتند 1 مردم داری / رسول خدا به تشیع جنازهمی رفت ودر دور ترین نقطه شهر مدینه یه عیادت مریض می پردا خت  /بحار الانوار ج16 ص228

/ 0 نظر / 13 بازدید