محبوبتر

امام صادق علیه السلام:هیچ کس ایمانش به خدا خالص نمی شود مگر ان زمانی که خداوند در نظرش محبوبتر از جانش ف پدر- مادر- فرزند- خانواده ومالش وهمه مردم باشد /بحار الانوار جلد17ص24 

/ 1 نظر / 17 بازدید