اسلام واقعی

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم فرمود /خداوند فرمود .این اسلام دینی است که برای خود پسندیدم وان را نشاید جز سخاوتمندی وخوش اخلاقی پس تا زمانی که همراه ان هستید به این دو خصلت گرامیش دارید /تحف العقول ص75

/ 1 نظر / 16 بازدید