دین باورو دشمنانش

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله وسلم فرمود:دین باور چهار دشمن دارد 

1- مومنی که براو حسد می ورزد ، منافقی که دشمن دارد ، شیطانی که گمراهش کند و کافری که به نبرد با او بر خیزد .

/ 0 نظر / 16 بازدید