رسول مهربانی

به نام خدا ....روحیه بز رگواری ...گذشت از خطاها واشتباهات دیگران وپذیر ش عذرانها از اخلاق افراد با گذشت ودارای روحیه بزر گواری است پیامبر گرامی اسلام نیز  با این ویز گی بارزی که داشتند با مردم رفتار می نمودند علی علیه السلام می فر مایید /کان رسول الله اجود الناس کفا و اکر مهم عشر ه/ رسول خدا از همه بخشنده تر واز همه مردم در معاشرت بز گوار تر بود /یقبل معذره المعتذر الیه/عذر خواهی کسی را که از او معذرت می طلبید قبول می میکرد /ادرس مکارم الاخلاقص17/سنن انبی ص75

/ 1 نظر / 15 بازدید
پارس کده

سلام خوشحال میشم به سایت من هم سربزنید [قلب]