نکته های بر گرفته از ازدواج اسمانی علی علیه السلام وفاطمه سلام الله علیها

به نام خدا ..............5مشورت گرفتن از بزرگترها وافرادباتجربه ودلسوز فرد                      6نگاه ازدواج به عنوان یک هدیه وارتباط مقدس ونه ابزاری برای تخلیه شهوات به تنهایی        7ازش قائل شدن دو طرف برای همدیگر بعد از خواندن عقد و زیبا صحبت کردن با هم ودر یک کلام خود را بالا تر نگرفتن از طرف مقابل                                              8توکل بر خدا بعد از مشورت وتحقیق کامل وشروع کردن بر این امر زیبا ومقدس                9سخت نگرفتن در ااجرای مراسم ازدواج وحتی شرط نکردن های خیلی سخت که در حد وتوان دو طرف نباشد                                                                                                        10قناعت کردن ومیانه روی کردن در امور واز حد مشخص شده عبور نکردن                            11ارتباط مستمرو مخلصانه با خدا واهل البیت وما نوس بودن با قران ومطالعه ان به عنوان بهترین کتاب وهدیه اسمانی وپیاده کردن ان در زندگی وبویزه در تربیت فرزند در خانه    12گذشت وعفو نمودن طرف مقابل در حد نیاز وضرورت در صورت ایجاد اختلاف                13احترام قائل شدن برای بزر گترها و والدین دو طرف

/ 1 نظر / 17 بازدید

خدایا زندگی مارا علوی قرار بده