یبلغون

الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله وکفی با لله حسیبا   /احزاب 39

انان که تبلیغ رسالت خدا کند واز خدا می ترسند واز هیچ کس جز خدا نمی ترسند وخدا برای حساب انها به تنهایی کفایت می کند 

/ 0 نظر / 14 بازدید