برکت

امام صادق علیه السلام از قول پدر شان امام باقر علیه السلام فر مود خانه ای که در ان قران خوانده می شود وخدای بزرگ یاد می گردد برکتش زیاد شده فرشتگان در ان جا حاضر می شوند /کافی ج2ص361

/ 0 نظر / 12 بازدید