فروتن

امام عسکر ی علیه السلام  ایشان می فر مایند از فروتنی است اینکه هر که بر تو بگذرد سلامش گویی ودر مجالس پایین نشینی اختیار کنی  /تحف العقول ص891

/ 0 نظر / 2 بازدید