کلام حق

قران کریم.در نیکو کاری وپر هیز گاری با یکدیگر همکاری کنید ودر گناه وتعدی دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است /مائده ایه 2

/ 0 نظر / 3 بازدید