امام سجاد علیه السلام

میلاد مسعود امام زین العابدین  علیه السلام مبارک 

.....................................................

کتاب مهم ایشان صحیفه سجادیه که در ان دعاهای زیبایی را فرموده اند 

ودعای بیستم (دعای مکارم الخلاق )از این دعاهامی باشد 

......................

رساله حقوق امام سجاد علیه السلام نیز جزء اثار برگزیده حضرت می باشد که تمام حقوق

 یک بنده در ان بیان شده من جمله حق گوش، حق چشم ، حق دست و...........

........................

ایشان در روایتی می فرمایند : همه خوبی هارا در طمع نداشتن از انچه در دست مردم است دیدم 

/ 1 نظر / 196 بازدید

اللهم اغننی حلالک عن حرامک