عقل ودین

امیر مومنان علی علیه السلام: دین  با هوای نفس جمع نمی شود -همچنین عقل با هوس یک جا نخواهد بود -هرکس از هوای نفسش پیروی کند او را کور وکر می کند وذلیل وگمراه می سازد 

/ 0 نظر / 4 بازدید