حمایت خدا

امام کاظم علیه السلام فر مود سخاوتمند نیک رفتار در حفاظت و حمایت  خداست او را وا نگذارد  تا به بهشت وارد کند و خداوندپیامبری را بر نیا نگیخت جز ان که سخاوت پیشه بود وهمواره پدرم مرا به سخاوت و نیک رفتاری سفارش می فر مود تا اینکه در گذ شت / تحف العقول ص753

/ 0 نظر / 15 بازدید