# کهن_سال

کهنسالان

پیامبر رحمت صلی الله علیه واله وسلم  می فرمود :احترام به  پیرمرد(وپیر زن)مسلمان بزرگداشت خداوند است  /سنن ترمذی 251/3
/ 0 نظر / 20 بازدید