به بهانه سالروز ازدواج علی علیه الاسلام وفاطمه سلام الله علیها

3تحقیقو شناخت مناسب از             دو   طرف       4 ارزشگذاری به لحاظ تقیید به امور دینی و معنویت  نه مال وثروت وامور دنیوی/ادامه دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                 

/ 0 نظر / 14 بازدید