چه کسانی شرایط دوستی ندارند

امیر مومنان علی علیه السلام در باره دوست سخنان ارزشمندی را در نهج البلاغه بیان فرموده اند:ایشان از دوستی با چند گروه نهی می کنند.

1-کوته فکران بدکار ------واحذر صحابهمن یفیل رایه وینکر عمله   :از همنشینی باکسی که اندیشهاش ضعیف وکارش زشت وناپسند است

2-فاسقان گنهکار .........ایاک ومصاحبه الفساق   فان الشر بالشر ملحق    :از مصاحبت بافاسقان بپرهیز چراکه بدی را بع بدی می پیوندند

3- احمق ...................ایاک ومصادقه الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک      :از دوستی  با احمق ونادان بر حذر باش چراکه می خواهدد به تو سود رساند اما (بخاطر حماقتش )به تو زیان می رساند

4- بخیل .................ایاک ومصادقه البخیل  فانه یقعد عنک احوج ما تکون الیه     : از دوستی با بخیل بپرهیز چون اودر سخت ترین شرایط نیازمندی تو از کمک رسانی به تو دریغ می ورزد

5- دروغگو ................ایاک ومصادقه الکذاب فانه کالسراب یقرب علیک البعید ویبعد علیک القریب             :از دوستیبادروغگو پرهیز کن   چرا که او مانند سراب  است 

6-متهم .................... لاخیر فی معین ولا فی صدیق ظنین      :خیری در یاور خوار کننده ودر دوست متهم ومورد بد گمانی نیست                 /همان نامه 31

7-دشمن دوست .....................لا تتخذن عدو صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک   :دشمن دوستت را دوست نگیر   که این کار با دوستت دشمنی می کنی

8-افرادبی خیال..................من لم یبالک فهو عدوک     

کسی که به فکر تو نیست وبه تو اهمیت نمی دهد او دشمن توست 

برگرفته از کتاب دوستی نویسنده جواد محدثی

0(در سهایی از نهج البلاغه)

/ 2 نظر / 22 بازدید
سارينا

سلااااام مطمئنم اگه به من سر بزني پشيمون نميشي!امتحان کن

با سلام وامید موفقیت