کهنسالان

پیامبر رحمت صلی الله علیه واله وسلم  می فرمود :احترام به  پیرمرد(وپیر زن)مسلمان بزرگداشت خداوند است  /سنن ترمذی 251/3

/ 0 نظر / 4 بازدید