حرف های خودمانی

خدایا توخود می دانی که ماانسانها جز به عنایت تو نمی توانیم در راه توقدم برداشته واین راه را ادامه دهیم پس از تومی خواهیم مارا در این را ثابت قدم قرار دهی   امین یا رب العالمین 

/ 0 نظر / 17 بازدید